ato-rukagosimasukinkurinikkuryoukinsukinnmenyu-mojderike-tozo-n