ato-rukagosimasukinkurinikkuitoniyorukobanasyukusyou